Alle realisaties zijn opgenomen in de jaarlijkse activiteitenverslagen, die u op deze website kunt raadplegen.

Project ter verbetering van de veiligheidsinfrastructuur van de gebouwen van de Joodse gemeenschap van België

Er werd een groot project opgestart ter verbetering van de veiligheidsinfrastructuur van de Joodse instellingen in België met de steun van de federale regering en van de Stichting van het Jodendom van België. Dit project is van start gegaan in december 2015 en zou moeten voltooid zijn in oktober 2017. Het is gericht op het geheel van de Joodse instellingen van dit land. Er werden nauwkeurige analyses uitgevoerd om de activiteiten die doorgaan in de gemeenschapsinstellingen, zo goed mogelijk te beveiligen, waarbij aangepaste fysische, technische en technologische maatregelen werden genomen. De Stichting van het Jodendom in België heeft een stuurgroep opgericht en een technische ploeg op touw gezet die zich toelegt op dit breed opgezette project. Er wordt een permanente communicatie onderhouden met de verschillende Joodse instellingen wat betreft het soort van geplande werkzaamheden, de uitvoeringsplanning en de praktische details die ermee gepaard gaan. Dit investeringsprogramma zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat er zich in België een actief en veilig Joods leven blijft afspelen.

Heureux Séjour

Scholieren komen samen met de bewoners van het rusthuis ‘L’Heureux Séjour’ Chanoeka vieren.

“Sinds 1870 vangt de Joodse gemeenschap van Brussel bejaarden op in het aangename kader van het rusthuis L’Heureux Séjour. 

L’Heureux Séjour heeft voor zijn bewoners een warm familiaal klimaat weten te creëren.

Elk van de bewoners is een volwaardige persoon die alle nodige respect en aandacht verdient.

De bewoners voelen zich thuis en in veiligheid, ze zijn omringd, gekoesterd en genieten de beste zorgen.”

Hatzoloh

Hatzoloh Antwerpen is een vrijwilligersdienst op het vlak van dringende professionele medische zorgen in de hele Antwerpse regio.

Gedenkplaten van het Memoriaal van Anderlecht

Tijdens de renovatie van het Memoriaal van de Joodse Martelaren te Anderlecht, waarbij men de volledige site wou opknappen, werd er beslist om nogmaals te controleren of alle namen van Belgische gedeporteerden wel degelijk op de gedenkplaten stonden vermeld.
Eind 2012 en begin 2013 werden de leden van de gemeenschap opgeroepen om eventuele ontbrekende namen te verzamelen.
Er kwamen een dertigtal brieven binnen, waarin telkens meerdere namen werden vermeld van mensen van wie men vermoedde dat ze vergeten waren. Na een nauwgezette verificatie in maart 2013 is gebleken dat er zestien namen ten onrechte niet op de gedenkplaten stonden vermeld.

De Mars van de Levenden

De Mars van de Levenden, of de Mars van Herinnering en Hoop, is een dynamisch educatief programma dat studenten uit de hele wereld naar Polen uitnodigt, waar ze de herdenkingsplaatsen van de Holocaust bezoeken. Op de Dag van de Herdenking van de Holocaust (Yom HaShoah), stappen de deelnemers te voet van Auschwitz naar Birkenau, het grootste complex van concentratiekampen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. De deelnemers komen uit erg diverse landen, zoals Panama en Nieuw-Zeeland. In maart 2006 vertegenwoordigden groepen uit Marokko en Turkije de enige moslimlanden.

Het programma werd opgezet in 1988 met als doel om aan studenten met een verschillende religieuze of etnische achtergrond, door de studie van de Holocaust te wijzen op de gevaren van intolerantie, en om aan te zetten tot betere relaties tussen mensen uit verschillende culturen.

Het sterke punt van het programma is de mars, die is uitgewerkt om de ‘dodenmarsen’ in herinnering te brengen die plaatsvonden op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen het Derde Reich zijn soldaten terugtrok uit de werkkampen, werden de doorgaans uitgehongerde en uitgeputte gevangenen gedwongen om tientallen kilometers te stappen in de sneeuw. Wie achterop raakte, werd neergeschoten. Deze vastberadenheid om het traject van een dodenmars opnieuw af te leggen, is een teken van het voortbestaan van het Joodse volk, ondanks de pogingen van de nazi’s om dit volk uit te roeien.

 Pesah-actie :

Basisproducten voor de feesten worden tegen een symbolische prijs aan honderden gezinnen verkocht.