Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door zeven personen die het dagelijkse beheer van de Stichting tot opdracht hebben. De Franstalige en Nederlandstalige coördinatoren nemen deel aan de vergaderingen, evenals drie waarnemers.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vijfentwintig leden onder wie, op nationaal vlak, een vertegenwoordiger van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, een bestuurder die de Joodse oorlogsslachtoffers vertegenwoordigt, vijf bestuurders met een politieke, economische, culturele, technische of wetenschappelijke achtergrond, vier bestuurders die deel hebben uitgemaakt van de Commissie-Buysse I; op regionaal vlak, zeven bestuurders die de Joodse Franstalige gemeenschap vertegenwoordigen en zeven bestuurders die de Nederlandstalige Joodse gemeenschap vertegenwoordigen.

De vier bestuurders die deel hebben uitgemaakt van de Commissie-Buysse I, werden verkozen voor een beperkt mandaat. Deze zetels werden vervolgens toegekend aan personen die verschillende sectoren van de Joodse gemeenschap van België vertegenwoordigen.

De commissies

De Stichting beschikt over meerdere commissies. Elk van die commissies bestaat uit leden die tot de drie entiteiten van de Raad van Bestuur behoren. Indien nodig doen ze een beroep op externe deskundigen van buiten de Stichting.