STEUN ONS

De Stichting heeft als voornaamste missie om te ijveren voor het voortbestaan van de Joodse gemeenschap en om bij te dragen tot de realisatie van projecten die het doorgeven van de herinneringen aan de nieuwe generaties verzekeren.

 

Het Belgische Jodendom ondersteunen in al zijn aspecten, strekkingen en oriëntaties

De Stichting van het Jodendom van België is de enige instelling die alle strekkingen vertegenwoordigt, of die nu van linguïstische, filosofische of ideologische aard zijn.
Het is in die geest van harmonie dat de Stichting haar activiteiten verder wil ontwikkelen zodat onze gemeenschappelijke herinneringen nooit vervagen en zodat toekomstige generaties zich erdoor kunnen laten inspireren.

De Stichting verdeelt regelmatig de interesten op het immateriële kapitaal, zodat ze het voortbestaan van de Joodse gemeenschap van België kan verzekeren via haar instellingen of via eenmalige of terugkerende projecten.

De Stichting aanvaardt alle giften en legaten van natuurlijke of rechtspersonen en kan alle publieke of private subsidies in ontvangst nemen.

Ze kan fondsen creëren voor specifieke doeleinden waarvan het beheer samenloopt met dat van haar patrimonium of er afzonderlijk van wordt gevoerd.

Als u wenst bij te dragen tot het verzekeren van het voortbestaan van de Joodse gemeenschap via haar instellingen, dan kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer:  ING BE79 3101 2003 2233.

Voor alle mogelijke vragen met betrekking tot een gift of een eventueel legaat, kunnen wij u in contact brengen met een specialist op dat vlak.